Egenutgivning

Nu för tiden är det många som känner sig kallade till författaryrket. De drömmer inte bara – de skriver också. En del skickar in ett synopsis till de etablerade förlagen på vinst och förlust.

Sedan väntar de otåligt på att få ett antagningsbesked och få ett förlagsavtal med fördelaktiga villkor. För det mesta är medicinen bitter. Oftast kommer det med posten ett refuseringsbrev, vilket kan få en aspirerande författare att tappa både hopp och självkänsla. Lugn bara. Det finns en lösning. Lösningen är egenutgivning.

 

Refuseringsbrev
Refuseringsbrev betyder inte nödvändigtvis att manuset är dåligt. Orsaken kan vara att förlaget helt enkelt är överbelastat och inte har utrymme för fler manus – just nu. Det kan även bero på att man inte ger ut den genre av bok som manuset är skriven i. En del refuseringsbrev innehåller konstruktiv kritik som författaren bör läsa och reflektera över. Det kan tänkas att texten behöver förtätas eller revideras på andra sätt. Handlingen behöver kanske livas upp eller tvärtom dämpas så att läsaren får en möjlighet att ta in det som redan skett i handlingen eller med någon av karaktärerna i boken. Andra gånger är manuset måhända helt enkelt inte tillräckligt bra. Här kan man läsa om hur det är att få refuseringsbrev för att sedan till slut få ett ja.

För det fall man fått ett omdöme om manuset som är positivt i sig, fastän förlaget inte kan ge ut din bok, återstår att ge ut den själv.

Open book

 

Egenutgivning
Egenutgivning betyder att man blir sin egen förläggare. Det innebär att man själv ger ut sin bok. Vilket innebär att man själv ansvarar för allt från design av omslag, layout, formatering, tryckning, publicering och marknadsföring. Egenutgivare kan betala för korrekturläsning, något som varmt rekommenderas. Andra tjänster som exempelvis omslagsdesign kan också köpas. Likaså kan den som önskar få hjälp med att skapa en lanseringsplan. När ska boken publiceras, i vilka distributionskanaler? I vilka format ska boken ges ut? Är det tänkt att den enbart ska ges ut som tryckt bok? Man kan naturligtvis även ge ut den som e-bok eller ljudbok. Ljudböcker tillför alltid något till en god bok. Dessutom får man en chans att vila ögonen. Är den lämplig att skrivas om till ett filmmanus? På vilka språk ska den ges ut? För det fall kassan är skral kan man byta exempelvis korrekturläsningstjänst med annan aspirerande författare. Naturligt nog är det säkerligen många manus som placeras i en skrivbordslåda. Om manuset verkligen är bra – fatta mod och ge ut den själv! Man riskerar bara att den blir en succé – eller hur?