Redaktörens roll

Redaktörerna på förlag är en liten med exklusiv yrkesgrupp som har stort inflytande på vilken litteratur som publiceras och hur den litteraturen är utformad. Att det är just en liten yrkesgrupp är dock något man bör ha i åtanke innan man bestämmer sig för att slå sig in på den banan – det gör nämligen att konkurrensen om jobben är ganska hård. Som redaktör bör man minst ha mycket god språkkänsla och god organisationsförmåga, och gärna en universitetsutbildning i till exempel litteratur eller förlagskunskap. Konkurrensen gör dock att många redaktörer också måste vara specialiserade inom något annat område. Detta gäller särskilt de redaktörer som arbetar på förlag som ger ut facklitteratur, då viss områdeskunskap i bokens ämne är nödvändigt för att kunna kontrollera att fakta i boken stämmer.typewriter-498204_960_720

En redaktör är vanligtvis den som tar vid efter att författaren och förläggaren har kommit överens om texten i boken. På mindre förlag kan dock redaktören också vara förläggaren, och således ha ansvar för hela utgivningsprocessen. I samtliga fall är redaktörens uppgift att gå igenom texten och redigera den om det är nödvändigt, till exempel på grund av språkliga misstag. Redaktören har därför ofta kontakt med författaren, eller översättaren, om det är ett översatt verk. Ibland anlitas en korrekturläsare för att ytterligare kontrollera att bokens text inte innehåller några fel, och i de fallen är det redaktören som också anlitar korrekturläsaren. Redaktören är också den som i samråd med en formgivare, illustratör eller båda kommer fram till hur omslaget ska se ut, och som bestämmer typsnitt, papperskvalitet och alla andra detaljer kring bokens utseende. När omslaget och bokens innehåll är helt klart är det också redaktören som är ansvarig för att skicka den till tryck, och som sköter kontakten med tryckeriet.

En redaktör måste således samordna alla de som medverkar i utgivningen av en bok, och kan anses inneha rollen som projektledare. Om du arbetar som redaktör, eller är projektledare på ett annat sätt, och känner att du skulle behöva förbättra dina projektledaregenskaper, kan en projektledarutbildning hos Addskills vara något för dig. Samtidigt som redaktören har detta samordnande ansvar arbetar hen dock ofta på egen hand, och har själv ansvar för sitt arbete. Det är där de organisatoriska förmågorna kommer in i bilden.