ISBN

Ett ISBN är en form av ID-nummer för böcker. ISBN är en förkortning eller snarare en akronym för orden international standard book number. För att en bok ska kunna hanteras i handeln behöver den förses med ett ISBN. Genom att boken förses med ISBN kan en utgåva identifieras av allt från handlare till bibliotek och inte minst läsarna. Då boken ges ut som pocket eller e-bok handlar det om nya utgåvor, varför var och en av dem ska förses med ett eget ISBN. Ett dokument behöver dock inte ha ett ISBN för att räknas som en tryckt källa.

 

Beståndsdelarna i ett ISBN
Dagens ISBN består av tretton siffror, tidigare var de tio. Dagens 13-siffriga ISBN anammar även kontrollsifferberäkningen från EAN-systemet. Ett ISBN består av fem block. Det första är ett prefix, det andra är en områdesbeteckning, det tredje är förlagsbeteckningen, det fjärde är titelbeteckningen och det femte blocket är en kontrollsiffra. De olika blocken bör ha ett bindestreck eller mellanslag för att avgränsa blocken.

 

Fler användningsområden för ISBN
Även om ljudkassetter, disketter och även cd-rom troligen inte används i någon större utsträckning idag, finns det historiskt sett sådana som också de har tilldelats ISBN. Idag använder man sig vanligen av USB-minnen vilka således också tilldelas ISBN. Framtida motsvarigheter bör således även de förses med ett unikt ISBN. Den grundläggande förutsättningen är dock att den lagrade informationen kan sägas motsvara innehållet i en tryckt bok. ISBN kan också användas på så kallade online-publikationer. Då förutsätts dokumenten, enligt ISBN-centralen vara av ”monografisk, permanent och kommersiell karaktär”. En bok som paketeras ihop med ett USB-minne eller exempelvis en cd-rom,  så är den utgåvan unik. Därmed kan en enda boktitel ha flera ISBN.

 

ISBN-centralen
Det är den svenska ISBN-centralen som delat ut ISBN till förlag, utgivare och andra publicerande enheter. I dagsläget kostar det inte något att skaffa ISBN-nummer hos dem.