Redaktörens roll

Redaktörerna på förlag är en liten med exklusiv yrkesgrupp som har

Kim M. Kimselius

Äventyr och historia går hand i hand, åtminstone i Kim M.

Egenutgivning

Nu för tiden är det många som känner sig kallade till

ISBN

Ett ISBN är en form av ID-nummer för böcker. ISBN är